NAŠI VINAŘI

Víte, že autentisté maji svou chartu, která jim udává závazná pravidla pro výrobu autentického vína?

PŘEČÍST CHARTU AUTENTISTŮ

Autentisté

Vinařství Čačík (Kobylí)

Tvrdá práce, která vás buďto mine nebo se vám dostane pod kůži a pohltí vás. O révu i víno se můžete starat na mnoho způsobů. V průběhu staletí, po které tu s námi je, se až tak mnoho nezměnilo. Až posledních 50 let znamenalo překotné změny bohužel ne k lepšímu.

Když jsem s vínem začínal, zkoušel jsem všechny dostupné „moderní“ postupy při výrobě vína. Abych si velmi záhy uvědomil, že jsem v područí výrobců nejrůznějších preparátů, kteří nabízejí spoustu berliček, bez kterých se dobré víno nedá udělat. Přemýšlel jsem nad tím a přemýšlím pořád, jak se dělalo víno, posledních 1500 let. Nějak to jít muselo, protože jinak by jej člověk dávno nedělal. A proto jsem začal objevovat cestu výroby nemanipulovaných vín.

Co se týče historie vinařství, tak je sáhodlouhá...

Petr a Lada Kočaříkovi (Čejkovice)

Vinařství Petr a Lada Kočaříkovi je malé rodinné vinařství, které se zaměřuje na produkci osobitých vín malých šarží. Klademe důraz na ekologické pěstování zdravých hroznů. Do samotné výroby vína zasahujeme co nejméně. Cílem je zachovat u vín jejich přirozenost, terroir a ročník. Naše vína tedy kvasí spontánně, leží na kalech v dřevěných sudech 12 měsíců s nízkým obsahem síry. Upřednostňujeme dubové sudy, scelování probíhá v nerezu. Roční produkce 10 tisíc lahví.

Ota Ševčík (Bořetice)

Navazuje na zkušenosti, moudrost a tradice svých předků a snoubí je citlivě v duchu autentických přirozených vín charakteristických pro Hanácké Slovácko. S pokorou přijímá darů přírody, respektuje terroir a osobitou rukou vnímavého vinaře dává do svých vín i své srdce. Chce Vám nabídnout rodinný přístup, preciznost, čistotu a harmonii. Jeho cílem je produkce originálních osobitých vín vysoké kvality. Zpracovává hrozny, o nichž ví, že pochází z výborných vinařských tratí, z vinic, které dávají základ jedinečným a neopakovatelným vínům.

Při pěstování vinné révy uplatňujeme postupy a principy ekologického zemědělství, takže bez použití systémových chemických prostředků. Roční produkce 12 tisíc lahví.

Vinařství Petr Koráb (Boleradice)

Jsme moravské rodinné vinařství, které se na samém začátku v roce 2006 vydalo cestou pěstování hroznů ve starých vinohradech, cestou spontánního kvašení a autentického přístupu. Ke starým keřům jsme postupně začali přistupovat organicky s doplněním biodynamické filosofie.

Obděláváme téměř 4 hektary vinic, starých až 83 let. Na vápencovo-sprašovém podloží pěstujeme původní odrůdy. se kterými se pak snažíme pracovat tak, abychom do lahve dostali neočesaný a aditivy neznásilněný mok. Velkou výzvou je pro nás práce se sudy, dlouhá macerace hroznů na slupkách a přírodně perlivé věci (pét-naty, klasické sekty).

Snažíme se hledat autentické cesty. Nejen ty nové, ale i ty, které před námi vyšlapali naši předci a v konzumním stylu života byly zasypány a zapomenuty. Jednou z těchto cest může být "živé víno".

Vinařství Vykoukal (Hostěrádky-Rešov)

Jsme malou rodinnou firmou sídlící a hospodařící v obci Hostěrádky-Rešov, cca 15 km JV od Brna na tzv. Slavkovském bojišti (Austerlitz). Nyní hospodaříme na 1,7 ha půdy, z níž 1 ha tvoří vinice. Ty se nachází v katastru obcí Hostěrádky-Rešov a Újezd u Brna v trati Stará hora. Zaměřujeme se na tradiční odrůdy, které zpracováváme šetrným způsobem. Kromě síry a bentonitu, se kterými zacházíme velmi obezřetně, nepoužíváme při výrobě žádná další aditiva. Snažíme se tvořit terroirová vína, tedy vína nezaměnitelná a s jasným podpisem svého původu na Slavkovském bojišti (Austerlitz).

Od roku 2009 jsme členy vinařského spolku Autentista Moravia Magna (dříve Autentisté), který se zavázal vyrábět vína pod přísnými pravidly dané Chartou Autentistů.

Biovinaři

Vinařství Válka

Pěstujeme révu na svazích Přírodního parku Výhon, ve vinařské obci Nosislav. Více než 6 ha vinic je umístěno v krásné viniční trati Přední hory, kde vinařstvím budované kamenné meze z místního materiálu pomáhají biologické rozmanitosti. Jako malovýrobci tvoříme víno jako umělecké dílo. Úcta k přírodě a krajině umožní i našim potomkům, aby zůstala úrodná, zdravá a čistá. Vinařství po staletí dává Jižní Moravě neopakovatelný charakter, který je prací lidí přetvářen v kulturní místo k žití. Slunce, půda a píle vinaře se promítají do osobitých vín se znaky minerality, která vždy nesou pečeť svého původu v krajině Výhonu. Víno je výsledkem pracovního úsilí, při kterém vinař srůstá s půdou, sklepem a vesnicí, kde víno vzniká.

Vino Loigi (Znojmo)

Víno u nás nevyrábíme, spíše ho necháváme vzniknout.

Ve vinařství navazuji na práci svého dědy Slavoje Svobody, který v 50. letech 20. století založil ve Znojmě rodinnou tradici přípravy domácího vína a jehož malý vinohrad s výsadbou ze 60. let mi poskytuje trochu těch nejlepších hroznů.

Základem pro naše vína jsou co nejkvalitnější hrozny ze špičkových viničních tratí Znojemska. Hrozny jsou vždy sklízeny ručně do malých beden, rychle a šetrně dopravované ke zpracování. Ve sklepě je využíváno ručního odstopkování nebo šlapání hroznů nohama, naležení nebo nakvášení rmutu. Mošt není "ošetřován" žádnými aditivy, maximálně výjimkou bentonitu a malého množství síry.

Vína jsou kvašena spontánně bez použití selektovaných kvasinek. Pro kvašení jsou používány dřevěné sudy, skleněné demižony, hliněná kvevri, případně malé nerezové tanky. Kvevri je nádoba z pálené hlíny, typického amforovitého tvaru, která je používána pro kvašení a zrání vína. Kolébkou její výroby a použití je oblast Kavkazu. Celá nádoba je zakopána v zemi, podle místních zvyklostí ve sklepě, nebo i volně v terénu. Tento způsob jsme zvolili i my — kvevri jsme zakopali na zahradě pod stromem. Kvevri je (pokud pomineme vaky ze zvířecích koží) asi nejstarší známá nádoba užívaná pro výrobu vína. Za kolébku vinařství je považována oblast Kavkazu, kde archeologické nálezy dokazují existenci vinařství již před asi 7 000 lety. Byly nalezeny nádoby velmi podobné dnešním kvevri. Z této oblasti se víno rozšířilo přes Mezopotámii a Egypt do Řecka a Říma. Teprve v 1. stol. př. n. l. se objevily první sudy vyráběné ze dřeva. Víno v kvevri je možné nechat kvasit různými způsoby, od kvašení čistého moštu až po kvašení celých hroznů. Se všemi možnými variacemi s množstvím slupek, peciček nebo třapiny a také s délkou ponechání v kvevri. Víno může být lahvováno kalné rovnou z kvevri, tak si zachová skutečně neopakovatelnou, často až surovou chuť. Nebo se víno může ještě dlouhou dobu školit tak, aby došlo ke zjemnění chutě.

Vinné sklepy Kutná Hora

Společnost Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. založil v roce 2002 pan Stanislav Rudolfský. Se synem Lukášem a dcerou Stanislavou si dali do vínku obnovit zašlou slávu a dlouholetou tradici pěstování révy vinné na Kutnohorsku. Vždyť první písemná zmínka o vinařství na Kutnohorsku se nachází v Kosmově kronice z roku 1101 ve spise o Malíně. Je jednou z prvních písemných zmínek o vinařství ve střední Evropě vůbec. Na Kutnohorsku se vinaření věnovali především církevní řády, např. Cisterciáci, kteří se zde usadili roku 1142 a začali pěstovat mj. i odrůdu Rulandské modré, které se zde i po staletí daří.

Dnes v Kutné Hoře a okolí pěstujeme révu na 54 ha vinohradů na námi obnovených původních historických tratích. Navštívit můžete např. vinici U Všech svatých, Pod Barborou, Nad Kapličkou, Na Borku , Na Příčce, Jezuitská. Vína z této oblasti vynikají svou mineralitou a kořenitostí, která pramení z podloží bohatého na minerální složky. Našimi hlavními odrůdami jsou Rulandské modré, Tramín červený, Svatovavřinecké, Rulandské šedé.

Révu a další produkty pěstujeme v optimálním množství tak, abychom nepoškozovali životní prostředí. Cestou ke zdravé úrodě je pro nás zvyšování přirozené vitality půdy, pestrá flóra a fauna, přirozené zatravnění a zachování remízků, nikoliv používání moderních chemických postřiků. Nezastupitelnou roli u nás hraje vlastní kompost a hnůj.

Náš statek je celý certifikován BIO a má jako jediné vinařství v ČR prestižní certifikát biodynamického zemědělství DEMETER. Náš statek je živý organismus, který podléhá i nemateriálním vlivům a které moudrý zemědělec může využívat ve svůj prospěch. Pracovní operace provádíme v závislosti na fázích měsíce, používáme biodynamické preparáty, roháček, křemenáček, kompostové preparáty, extrakty z bylin, kopřiva, přeslička, šalvěj.

Dále se vzděláváme, navštěvujeme kolegy vinaře a zemědělce a čím více poznáváme, tím více obdivujeme moudrost našich předků, kteří si vystačili s málem, ale hlavně jim nikdy nechyběl zdravý rozum.

Šípkové víno Jeseník

Jsme rodinná firma, která se po více jak dvouletém dolaďování přesně řízené technologie rozhodla nabídnout všem, kteří milují něco výjimečného, nevšední chuťový požitek. Jako jedni z prvních na trhu jsme spustili produkci čistě přírodních nefiltrovaných vín.

Vína prochází naší nově vyvinutou technologií dvoustupňového nebo třístupňového kvašení, která zaručuje plnější a intenzivnější chutě.Veškerá naše technologie sestává pouze z ruční práce bez použití strojů.

Maďarské vinařství Ráspi

Rodinné vinařství z oblasti Soproně, obhospodařující vinice staré 40-100 let. Jsou zastánci organické a tradiční výroby, jejich vína zrají výlučně v dubových sudech a jsou bez přísad. Vzhledem ke stáří vinic se ve víně projevuje výraznější mineralita na bázi slídy a vápence.

Malá vinařství

Vinařství Gertner

Mladý vinař Marek Gertner ze Starého Poddvorova provozuje své vinařství od roku 2015. Pochází z klasické moravské vinařské rodiny. S pěstováním révy vinné navazuje na zkušenosti své babičky, která o vinohrady i víno pečovala celý život. Postupně tak všechna tajemství i um předávala svému vnukovi Markovi. Samotnou výrobu vína a práci ve sklepě se zase učil od svého otce. On sám teď momentálně rozšiřuje své znalosti na Mendelově univerzitě v Brně v oboru vinohradnictví a vinařství. Zpracování vína, stejně tak i pořádání degustací se odehrává ve sklepě v Čejkovicích. Tento sklep je prozatimním domovem, než jeho domovský sklep ve Starém Poddvorově zrekonstruuje a vybuduje plnohodnotné sídlo vinařství. V jeho přístupu k samotnému vinařství i vínu se tak spojuje síla a pokora tradice, upřímná láska k vínu a inovativní hravost mládí.

Sedlecká vína

Naše vinařství patří k tradičním výrobcům kvalitních přívlastkových vín, která se rodí v nádherném regionu v okolí Mikulova. V současné době obdělává 120 hektarů vinic, které jsou soustředěny výhradně v katastru obce Sedlec. Vinice jsou situovány na jihovýchodních svazích nad největším moravským rybníkem Nesytem, jehož zrcadlový efekt a mikroklima spolu se sprašovými půdami a vápenitým podložím dodávají těmto polohám na jedinečnosti.

Naše vína byla podávána na slavnostních tabulích pro anglickou královnu Alžbětu II. a manželku amerického prezidenta Hillary Clintonovou. Naší snahou především je, aby vína byla v souznění se zdejším terroir a naplno vynikla jejich poetika.

Vinařství Šalša

Vinařstvi Václav Šalša navazuje na dlouholeté rodinné vinařské tradice, jejíž první dochované zmínky sahají do roku 1796. Při výrobě vína dbáme na šetrné zpracování hroznů s použitím nejmodernějších technologií a postupů, aby byla zachována svěžest jednotlivých vín a odrůdová charakteristika pro vinařskou oblast Slovácko. Na celkem 16 ha starších či mladých vinic pěstujeme odrůdy Sauvignon, Chardonnay, Tramín kořenný, Hibernal, Malverinu, Rulandské šedé, Muškát, Irsai Oliver, Pálavu, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský,Sylvánské zelené, Solaris a Laurot. Vinařství se zaměřuje na výrobu přívlastkových vín, která dodáváme do prestižních restaurací a hotelů.